Bê tông nhựa mịn C12.5

Báo giá: Liên hệ

Danh mục:

BTN 12,5 có cỡ hạt lớn nhất danh định là 12,5 mm và cỡ hạt lớn nhất là 19 mm;

Có thể dùng cho lớp trên hoặc lớp dưới mặt đường

Chiều dầy rải hợp lý từ 5-7cm