Bê tông nhựa hạt trung C19

Báo giá: Liên hệ

Danh mục:

BTN 19 có cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm.

Dùng cho lớp dưới mặt đường

Chiều dầy rải từ 5-8cm